TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA KINH TẾ

-----------------

Quyết định giám đốc thẩm Số: 260/2008/KDTM-GĐT

Ngày: 30/12/2008

V/v: “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

 

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA KINH TẾ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng giám đốc thẩm gồm có:

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:        1. Ông Bùi Thế P

Các Thẩm phán:                                 2. Bà Bùi Thị N

3. Ông Nguyễn Văn M

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh N-Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Ngọc K.

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại theo Quyết định kháng nghị 10/2008/KDTM-KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008 đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố HCM về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy;

Có địa chỉ tại 143 THĐ, phường X, quận M, thành phố HCM;

Do bà Nguyễn Như Quỳnh làm đại diện theo văn bản ủy quyền ngày 07/5/2007 của Giám đốc Công ty;

Bị đơn:

BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy;

Có địa chỉ tại 85A BT, phường Y, quận Y, thành phố HCM; Do ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Công ty làm đại diện;

 

NHẬN THẤY:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 29/12/2006, lời trình bày của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn xuất trình thì:

Ngày 25/8/2005, NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Thanh Duy) ký với BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty Gia Huy) Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G, với nội dung chính (tóm tắt) như sau: NĐ_Công ty Thanh Duy ủy quyền cho BĐ_Công ty Gia Huy đại diện bảo vệ quyền lợi cho NĐ_Công ty Thanh Duy để buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd (Hàn Quốc) thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa đã ký với NĐ_Công ty Thanh Duy và bồi thường thiệt hại cho NĐ_Công ty Thanh Duy các khoản thiệt hại gồm:

     Lợi nhận của NĐ_Công ty Thanh Duy khi bán lại số hàng hóa trên cho một bên thứ ba;

     Yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên thứ ba do NĐ_Công ty Thanh Duy không thực hiện được hợp đồng cấp hàng;

     Chi phí quản lý của NĐ_Công ty Thanh Duy cho giao dịch với mặt hàng trên;

     Chi phí luật sư của NĐ_Công ty Thanh Duy.

Hợp đồng kết thúc và BĐ_Công ty Gia Huy hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng khi:

     Có quyết định – với hiệu lực thi hành – của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền buộc Công ty Huyndai Metal.Co. phải thực hiện hợp đồng đã ký với bên A và bồi thường thiệt hại cho bên A, hoặc:

     Bên A đạt được một thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng với Công ty Huyndai Metal.Co.

Tổng giá trị hợp đồng trên là 12.500,00USD. NĐ_Công ty Thanh Duy đã thanh toán cho BĐ_Công ty Gia Huy 9.500,00USD nhưng BĐ_Công ty Gia Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận. Đến nay, sau khi vụ việc tranh chấp giữa NĐ_Công ty Thanh Duy và Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd được đưa ra giải quyết bằng tố tụng trọng tài, NĐ_Công ty Thanh Duy vẫn không được Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd thực hiện tiếp hợp đồng cũng như không được bồi thường bất cứ khoản tiền nào theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

NĐ_Công ty Thanh Duy đề nghị Tòa án tuyên hủy Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G ngày 25/8/2005, với lý do đây là hợp đồng dịch vụ pháp lý chứ không phải hợp đồng dịch vụ tư vấn và BĐ_Công ty Gia Huy không có chức năng thực hiện loại hợp đồng này và buộc BĐ_Công ty Gia Huy phải hoàn trả số tiền 9.500,00USD tương đương với 155.478.750 đồng cho NĐ_Công ty Thanh Duy.

Bị đơn – BĐ_Công ty Gia Huy trình bày: Công ty có ký kết và đã thực hiện xong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G ngày 25/8/2005 với NĐ_Công ty Thanh Duy. Cụ thể: theo Điều 1.b của Hợp đồng này thì hợp đồng đã kết thúc và BĐ_Công ty Gia Huyvđã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng kể từ khi có phán quyết của Hội đồng Trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 21/3/2006 buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd phải hoàn trả cho NĐ_Công ty Thanh Duy 25.053,60 USD và buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd phải chịu toàn bộ phí trọng tài là 22.455.047 đồng do NĐ_Công ty Thanh Duy đã ứng trước toàn bộ phí trọng tài.

Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd có trách nhiệm trả cho NĐ_Công ty Thanh Duy số tiền trên. Cho đến nay NĐ_Công ty Thanh Duy mới thanh toán cho BĐ_Công ty Gia Huy 9.500,00 USD, còn nợ 3.00,00 USD tiền phí dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G. BĐ_Công ty Gia Huy đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của nguyên đơn; đồng thời buộc nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn số tiền phí dịch vụ còn thiếu là 3.000 USD.

BĐ_Công ty Gia Huy cũng khẳng định hợp đồng đã ký với nguyên đơn là hợp đồng dịch vụ tư vấn chứ không phải là hợp đồng dịch vụ pháp lý và BĐ_Công ty Gia Huy có đầy đủ tư cách pháp lý để thực hiện.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007, Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM quyết định:

“…Không chấp nhận yêu cầu của NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy về việc yêu cầu BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy trả lại số tiền 155.478.750 đ quy đổi từ 9.500 USD…

Chấp nhận yêu cầu của BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy về việc yêu cầu NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy thanh toán tiếp tiền chi phí dịch vụ 48.399.750 đ quy đổi từ 3000 USD…

Buộc NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy trả tiếp tiền phí dịch vụ cho BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy số tiền là 48.399.750 đ quy đổi từ 3000 USD…”

Ngày 19/7/2007, NĐ_Công ty Thanh Duy có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại  Bản  án  kinh  doanh  thương  mại  phúc  thẩm  số  1124/2007KDTM-PT  ngày 24/9/2007, Tòa án nhân dân thành phố HCM đã tuyên, xử:

“…Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy, sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, xử:

Hủy  Hợp  đồng  dịch  vụ  tư  vấn  số  050725-DVTN/DD-G  ngày  25/8/2005  giữa NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy ký với BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy.

BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy phải hoàn trả lại số tiền 155.478.750 đồng cho NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy và NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy phải hoàn trả lại cho BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy số tiền 24.455.047 đồng. Sau khi cấn trừ BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy phải hoàn trả lại số tiền 131.022.953 đồng cho NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Duy ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Bác yêu cầu của BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy yêu cầu thanh toán tiếp khoản tiền phí dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng là 48.399.000 đồng…”

Ngày 9/11/2007, BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Gia Huy có đơn đề nghị xét lại bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Kháng nghị số 10/2008/KDTM-KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố HCM và đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố HCM và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi phân tích những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án, đã cho rằng Kháng nghị số 10/2008/KDTM- KN-TKT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ và cần thiết. Từ đó đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng chấp nhận kháng nghị nêu trên của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố HCM và Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2007KDTM- ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

 

XÉT THẤY:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì ngày 25/8/2005, NĐ_Công ty Thanh Duy và BĐ_Công ty Gia Huy đã ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G, theo đó BĐ_Công ty Gia Huy ủy quyền cho BĐ_Công ty Gia Huy đại diện bảo vệ quyền lợi của NĐ_Công ty Thanh Duy tại Hội đồng Trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC). Trên cơ sở hợp đồng này, đại diện có thẩm quyền của BĐ_Công ty Gia Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư Trần Nguyên Hà vào ngày 18/01/2006 và ngày 12/02/2007 với nội dung: thừa ủy quyền của NĐ_Công ty Thanh Duy, BĐ_Công ty Gia Huy thuê Luật sư Hà làm đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp lý của NĐ_Công ty Thanh Duy trước Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và Luật sư Hà sẽ ký hợp đồng ủy quyền trực tiếp với NĐ_Công ty Thanh Duy. Cùng ngày 18/01/2006, BĐ_Công ty Gia Huy đã ký Hợp đồng đại diện theo ủy quyền với ông Nguyễn Văn Nam với nội dung như đã ký với luật sư Trần Nguyên Hà.

Xét quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005 của hai bên, lời trình bày của NĐ_Công ty Thanh Duy, BĐ_Công ty Gia Huy và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai bên tại Tòa án các cấp, đồng thời căn cứ vào tiêu đề, nội dung các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên, cũng như các quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ và hợp đồng ủy quyền thì có đủ cơ sở để xác định Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ký giữa NĐ_Công ty Thanh Duy và BĐ_Công ty Gia Huy ngày 25/8/2005 là Hợp đồng dịch vụ pháp lý, theo đó BĐ_Công ty Gia Huy là bên cung cấp dịch vụ pháp lý để nhằm mục đích thu lợi và NĐ_Công ty Thanh Duy là bên hưởng dịch vụ pháp lý sẽ đạt được mục đích là có phán quyết Trọng tài phù hợp với yêu cầu giải quyết tranh chấp với Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd và chấp nhận trả phí dịch vụ cho BĐ_Công ty Gia Huy theo như cam kết tại Điều 1.b của Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005 đã ký giữa hai bên.

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102012095 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 10/10/2002 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1 vào ngày 28/3/2003 thì ngành nghề kinh doanh của BĐ_Công ty Gia Huy là “Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý kinh doanh”. Theo nội dung đăng ký kinh doanh trên và theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Doanh  nghiệp  1999  và  Điểm  a  Khoản  2,  Điểm  a  Khoản  3  của  Điều  6  Nghị  định  số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì BĐ_Công ty Gia Huy không có ngành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý.

Như vậy, việc Tòa án cấp phúc thẩm xác định Hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên ký giữa hai bên bị vô hiệu toàn bộ là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế để xử lý tài sản đối với hợp đồng vô hiệu nêu trên và buộc BĐ_Công ty Gia Huy phải hoàn trả 131.022.953 đồng sau khi đã cấn trừ 24.455.047 đồng mà BĐ_Công ty Gia Huy phải trả chi phí cho vụ kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là không phù hợp với thực tế diễn biến của vụ án vì BĐ_Công ty Gia Huy thông qua ông Nguyễn Vân Nam, Luật sư Trần Nguyên Hà đã thực hiện được một số công việc theo thỏa thuận trong Hợp đồng vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005, theo đó căn cứ theo Điều 1.b của Hợp đồng trên thì Hội đồng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có Quyết định trọng tài vụ kiện số 15/05-QT ngày 21/3/2006 và buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd (Hàn Quốc) phải hoàn trả cho NĐ_Công ty Thanh Duy số tiền là 25.053,60 USD … Để có được kết quả trên thì những chi phí mà BĐ_Công ty Gia Huy đã bỏ ra phải được tính và phải được chi trả nhưng không được vượt quá số tiền dịch vụ là 12.500 USD mà hai bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0507725-DNTN/DD-G ngày 25/8/2005.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào Khoản 2 Điều 291; Khoản 3 Điều 297, Khoản 2 Điều 299 Bộ Luật tố tụng dân sự.

 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1124/KDTM-PT ngày 24/9/2007 của  Tòa  án  nhân  dân  thành  phố  HCM  và  bản  án  kinh  doanh  thương  mại  sơ  thẩm  số 25/2007KDTM-ST ngày 16/7/2007 của Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM.

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Y thành phố HCM để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

Tên bản án

Quyết định giám đốc thẩm Số: 260/2008/KDTM-GĐT Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án