QUYẾT ĐỊNH TÁI THẨM 20/2014/KDTM-TT NGÀY 06/06/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa tái thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Quyêt định kháng nghị số 72/KDTM-KN ngày 22/11/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự sô 23/2011/QDCNTT-KDTM ngày 15/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về họp đồng mua bán hàng hóa giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty Grand Nova International Enterprises Ltd; địa chỉ: IF., No. 12, Ln.38, Guanye W.Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (Cộng hòa Trung Hoa); do bà Quang Thục Anh làm đại diện theo giấy ủy quyền ngay 01/10/2010 của ông LIN, CHI-CHAO; chức vụ: Tổng Giám đốc.

Bị đơn: Công ty TNHH Công nghiệp Brilliant; địa chỉ: Đường số 01, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; do ông Trần Cao Đại Kỳ Quân làm đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 10/01/2011 của ông KUO, JUNG-HUI; chức vụ: Tổng Giám đốc.

NHẬN THẤY

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 01/10/2010 và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là Công ty TNHH Grand Nova trình bày:tái thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2011/QDCNTT-KDTM ngày 15/6/201 i của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tại kháng nghị số 72/KDTM-KN ngày 22/11/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị quyết định nêu trên với nhận xét:

“Ngày 01/10/2010, Công ty Grand Nova International Enterprises LTD có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp Brilliant thanh toán số tiền của 5 lô hàng tổng cộng là 4.085.370.432 đồng (trong đó nợ gốc là 3.376.339.200 đồng (tương đương 173.145,06 USD) và lãi do chậm thanh toán là 709.031.232 đồng). Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty Brilliant thừa nhận số nợ trên và đồng ý thanh toán cho Công ty Grand Nova. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã công nhận sự thỏa thuận nêu trên của các đương sự.

Mặc dù đơn khởi kiện của Công ty Grand Nova không nêu rõ số tiền yêu cầu Công ty Brilliant thanh toán là của lô hàng cụ thể nào nhưng ngày 01/4/2011, Công ty Grand Nova có đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thu thập chứng cứ liên quan đến đơn khởi kiện (là 5 lô hàng mà Công ty đã nhập qua cảng Cát Lái giao cho Công ty Brilliant theo 5 vận đơn và 5 lệnh giao hàng đính kèm đơn này). Nhưng theo xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh khu công nghiệp Sóng Thần tại Công văn số 43/NHNoST-KDNH ngày 26/7/2011 thì Công ty Brilliant đã thanh toán cho Công ty Grand Nova đủ số tiền theo 5 vận đơn (kèm theo chứng từ khác). Hồ sơ vụ án thể hiện 5 vận đơn này trùng khớp với 5 vận đơn (kèm theo chứng từ) được Chi cục Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần xác nhận tại Công văn số 482/KCNST ngày 18/4/2011, trùng khớp với 5 vận đơn và các tài liệu liên quan đến việc giao 5 lô hàng mà Công ty Grand Nova yêu cầu Công ty Brilliant thanh toán.

Như vậy, sau khi có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên, Công ty Brilliant mới phát hiện ra là đã thanh toán xong cho 5 lô hàng mà Công ty Grand Nova khởi kiện yêu cầu thanh toán và Công ty Brilliant mới có tài liệu để chứng minh cho việc đã thanh toán. Do đó, đây được coi là tình tiết mới phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật tố tụng dân sự, và cần phải kiểm tra, xem xét lại”.

Đề nghị Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm theo hướng hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2011/QDCNTT-KDTM ngày 15/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân tối cao nhất trí quan điểm nêu trong kháng nghị và đề nghị Hội đồng tái thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và sau khi thảo luận, Hội đồng tái thẩm Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao;-Hợp đồng số 1191M/2009-BR ngày 06/03/09, hóa đơn số H 0090710- A (10/07/09), tờ khai hải quan số 27509/NK/NDT-KD/KCNST(17/07/09);

- Hợp đồng số 135IM/2008-BR ngày 03/07/2008, hóa đơn số GNIVN-0708- 272(08/08/2008), tờ khai hải quan số 3346/NK/NDT-KD/KCNST(18/08/2008)”.

Công ty Brillian cho rằng đã thanh toán cho Công ty Grand Nova 05 lô hàng mà nguyên đơn khởi kiện theo 5 hợp đồng số 140, 136, 148,153, 162 theo xác nhận của Ngân hàng tại công văn số 43 nêu trên. Xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh KCN Sóng Thần là tình tiết mới phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật tố tụng dân sự; khi các bên thỏa thuận giải quyết vụ án thì các đương sự và Tòa án cấp sơ thẩm không phát hiện ra; vì vậy cần phải kiểm tra, xem xét lại mới bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các đương sự. Do đó cần hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự nêu trẽn; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm lưu ý theo Thông báo số 377/CTHA ngày 20/3/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thì Quyết định số 23/2011/QĐCNTT- KDTM ngày 15/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã được thi hành xong để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297; khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2011/QH12,

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận kháng nghị số 72/KDTM-KN ngày 22/11/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2011/QDCNTT-KLTM ngày 15/6/2011 của Toa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Công ty Grand Nova International Enterprises Ltd với bị đơn là Công ty TNHH Công nghiệp Brilliant;

 

Tên bản án

QUYẾT ĐỊNH TÁI THẨM 20/2014/KDTM-TT NGÀY 06/06/2014 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án