CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Kính gửi:   TÒA ÁN NHÂN DÂN […..]

                                             

Tôi tên: ………………………….Sinh năm: ........................................................................

Thường trú: ...........................................................................................................................

* Tham khảo

Tôi hiện là bị cáo trong vụ án […..] mà Tòa án nhân dân […..] thụ lý giải quyết.

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Do trình độ học vấn thấp nên việc nhận thức về pháp luật còn hạn chế cộng thêm sự rủ rê của bạn bè tôi đã thực hiện hành vi phạm tội mà chưa lường hết được hậu quả của nó.

Trong vụ án […..] tôi đã gây ra thiệt hại với tương đương tổng số tiền là […..]. Hiện nay tôi rất hối hận về những hành vi của mình. Tôi  làm đơn này xin nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả mà tôi đã gây ra.

Kính mong Quý Tòa chấp nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.                   

                                                            Địa danh, ngày…… tháng ……. Năm …….

      Kính đơn

 

 

 

                                                                   

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.