LOGO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

-  Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ……

-  Đồng gửi các Thành viên HĐQT

 

Tôi tên là: ……….………………………, Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty………….……………….………………. ,nhiệm kỳ ……..………;

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức/ bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công/ Vì lý do sức khoẻ không cho phép, không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Chủ tịch và các Thành viên HĐQT được cho phép tôi được mãn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày …./…/….

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khoẻ, thành công và may mắn trong công việc, Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

HỌ VÀ TÊN:…….………………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.