[TÊN CÔNG TY]

ĐƠN VỊ:..........................

TP.HCM, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

 A.   Bên bàn giao:

Họ và tên :..................................................... Mã nhân viên :.....................................................................................................

Chức vụ :....................................................... Bộ phận :.............................................................................................................

Ngày vào làm :.............................................. Ngày thôi việc :....................................................................................................

B.   Bên nhận bào giao:

Họ và tên :..................................................... Mã nhân viên :.....................................................................................................

Chức vụ :....................................................... Bộ phận :............................................................................................................

1) Công việc đang thực hiện:    

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2) Hệ thống phân phối – danh sách khách hàng:

STT

DANH MỤC

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

NGƯỜI LIÊN HỆ

 

1.   Hệ thống phân phối:

-

-

-

2.   Danh sách khách hàng:

-

-

-

 

 

 

 

 

3) Phương tiện làm việc: tài sản, vật dụng, công cụ…

STT

TÊN TÀI SẢN

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hồ sơ/ Tài liệu bằng văn bản, trên máy tính:         

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5.) Công nợ:

5.1 Công nợ khách hàng:

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Công nợ với Công ty:

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

THỜI HẠN

THANH TOÁN

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

6) Bàn giao nhân sự đang quản lý:

STT

HỌ VÀ TÊN

CÔNG VIỆC

MỨC LƯƠNG

KHÁCH HÀNG ĐANG QUẢN LÝ

THÔNG TIN KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Phòng KT Tài Chính

Trưởng đơn vị

Bên nhận bàn giao

Bên bàn giao

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.