CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VẮNG MẶT TẠI PHIÊN TÒA

 

Kính gửi: -TÒA ÁN NHÂN DÂN [……..]

                  

 Tôi tên là:……………………..…., sinh năm: .....................................................................

Thường trú: ...........................................................................................................................

Tạm trú: .................................................................................................................................

 

Giải thích lý do vắng mặt:

Tôi xin kính trình với Qúy tòa sự việc như sau:

            Tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án [……..] do ông [……..] làm nguyên đơn với bị đơn là bà [……..].

            Theo quy định của pháp luật thì tôi phải tham gia vào quá trình tố tụng tại tòa án, nhưng hiện nay tôi đang đi công tác xa nên không thể có mặt trong phiên tòa [……..] xét xử vụ án trên được. Hơn nữa tôi nhận thấy mọi vấn đề liên quan đến vụ án mà tôi biết đã được ông [……..]) khai và cung cấp đầy đủ cho Quý tòa.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Tòa chấp nhận sự vắng mặt của tôi và tôi xin cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về việc vắng mặt này..

Tôi chân thành cảm ơn./.

                                                      [địa danh], ngày …… tháng ……. năm

                                                                                       Kính đơn

 

 

 

 

                                                                                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.