Sự khác biệt giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật là hai loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước quy định và do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật. Vậy hai loại trách nhiệm pháp lý này khác nhau ở điểm nào? Hãy cùng xem qua!Điểm giống nhau giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

 • Đều là các loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước quy định.
 • Các loại trách nhiệm pháp lý này đều do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Đều nhằm mục đích trừng trị giáo dục chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật đồng thời giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với cá nhân tổ chức khác, qua đó phòng ngừa và hạn chế được hành vi vi phạm phạm luật.

Điểm khác nhau giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

Trách nhiệm hình sự :

 • Khái niệm : là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các cá nhân, pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình.
 • Chủ thể áp dụng : Nhà nước
 • Chủ thể bị áp dụng : Cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là tội phạm theo quy định của luật hình sự.
 • Tính chất : Trách nhiệm pháp lý hình sự mang tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm.
 • Trình tự áp dụng : Được áp dụng theo trình tự tư pháp.

Trách nhiệm kỷ luật :

 • Khái niệm : là trách nhiệm pháp lí áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Chủ thể áp dụng : Thủ trưởng, cơ quan đơn vị, xí nghiệp
 • Chủ thể bị áp dụng : Cá nhân có hành vi vi phạm kỷ luật
 • Tính chất : Ít nghiêm khắc hơn vì hành vi vi phạm kỹ luật không mang tính nguy hiểm như hành vi vi phạm hình sự.
 • Trình tự áp dụng : Là trình tự hành chính
Như vậy chúng ta có thể thấy, hai loại trách nhiệm pháp lý này đều được nhà nước quy định và do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng. Nhưng Trách nhiệm hình sự có chủ thể áp dụng cao hơn Trách nhiệm kỷ luật và có tính chất nghiêm khắc, răn đe cao hơn cũng như phải áp dụng theo trình tự tư pháp. Với Trách nhiệm hình sự, cá nhân vi phạm sẽ trở thành tội phạm thay vì chỉ là người có hành vi vi phạm kỷ luật.
Thegioiluat.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC