CÔNG TY

………………………………..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

Kính gửi Ông/Bà:..............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú tại:.......................................................................................................................

Số CMND:.................................Ngày cấp: .................................Nơi cấp:.......................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................................

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ông/Bà đối với công ty cũng như chức danh công việc mà Ông/Bà đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Ông/Bà đã trúng tuyển trong đợt tuyển dụng vừa qua. Phạm vi công việc của Ông/Bà bao gồm như sau

-          Địa điểm làm việc :......................................................................................................................

-          Chức danh công việc        :..........................................................................................................

-          Ngày nhận việc     :................................. Thời gian thử việc: 60 ngày

(tùy vào chức vụ mà thời gian thử việc sẽ thay đổi)

-          Thời giờ làm việc  :......................................................................................................................

-          Mô tả công việc    :......................................................................................................................

                                           .......................................................................................................................

                                           .......................................................................................................................

                                           .......................................................................................................................

Lương và các chế độ khác như sau:

-          Lương thử việc     :......................................................................................................................

-          Các chế độ khác: Theo luật lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

Mời Ông/Bà liên hệ với Ông/bà:......................... - Chức vụ: ............................ tại trụ sở chính để nhận việc.

Yêu cầu Ông/Bà hoàn thiện đầy đủ Hồ sơ nhân sự trước khi tới nhận việc theo danh sách dưới đây.

Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Ông/Bà vào Công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác tốt đẹp, bền lâu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

Họ và tên:..........................................................

Chức vụ:............................................................

 

Ứng viên xác nhận

Ký tên

 

       Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung Thư mời nêu trên

 

        Ý kiến khác:……………………………

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ NHÂN VIÊN MỚI

STT

Loại hồ sơ

1.     

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

2.     

Chứng minh thư – photo – công chứng

3.     

Hộ khẩu – photo – công chứng

4.     

Giấy khai sinh (bản sao)

5.     

Bằng cấp, Bảng điểm – photo – công chứng

6.     

Quyết định nghỉ việc của Công ty trước (nếu có)

7.     

Chứng nhận sức khỏe (từ bệnh viện cấp quận/huyện trở lên)

8.     

2 ảnh 3 x 4

9.     

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………

10.  

Người phụ thuộc (nếu có):

11.  

Giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng (nếu có)

12.  

Sổ BHXH:

Nếu có ghi số sổ: …………………………………………………………………………………………

Nếu không, điền vào tờ khai cấp sổ

13.  

Giấy tờ khác (nếu có):

 

CÔNG TY /COMPANY

………………………………..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

LETTER OF JOB OFFER

 

Kính gửi Ông/Bà/ Dear Mr/Ms:.........................................................................................................

Địa chỉ thường trú tại/ Adress:...........................................................................................................

Số CMND/ID Number :...............Ngày cấp/Date of issue: ...............Nơi cấp/Issue by:...................

Số điện thoại/ Tel:..............................................................................................................................

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ông/Bà đối với công ty cũng như chức danh công việc mà Ông/Bà đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Ông/Bà đã trúng tuyển trong đợt tuyển dụng vừa qua. Phạm vi công việc của Ông/Bà bao gồm như sau:

We sincerely thank Mr/Ms for his interest in the company as well as the job title that Mr/Ms has recruited. We would like to inform you that Mr/Ms has been recruited in the past recruitment. The scope of work of Mr/Ms includes as follows:

 

-          Địa điểm làm việc :......................................................................................................................

           Job venue              :......................................................................................................................

-          Chức danh công việc        :..........................................................................................................

           Position                             :..........................................................................................................

-          Ngày nhận việc     :................................. Thời gian thử việc: 60 ngày

            Starting date        :.................................  Probation period: 60 days     

(tùy vào công việc mà thời gian thử việc sẽ thay đổi)

(depending on the job, the probation period will change)

-          Thời giờ làm việc  :......................................................................................................................

           Working hour        :......................................................................................................................

-          Mô tả công việc    :......................................................................................................................

           Job description      :......................................................................................................................

                                         .......................................................................................................................

                                         .......................................................................................................................

Lương và các chế độ khác như sau:

Salary and Other Policies:

-          Lương thử việc     :......................................................................................................................

           Probationary salary:....................................................................................................................

-          Các chế độ khác: Theo luật lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

           Other policies: According to the Vietnamese Labor code, according to the Labor regulations and Financial regulations of the company.

 

Ông/Bà vui lòng liên hệ với Ông/bà:......................... - Chức vụ: ............................ tại trụ sở chính để nhận việc.

Please contact Mr./Ms: ......................... - Position: ......... ................... at the head office to take the job.

Yêu cầu Ông/Bà hoàn thiện đầy đủ Hồ sơ nhân sự trước khi tới nhận việc theo danh sách dưới đây.

Requesting you to complete your Personnel Profile before you come to work on the list below.

Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Ông/Bà vào Công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác tốt đẹp, bền lâu.

We welcome your entry into the Company and hope we will have a good, lasting cooperation.

 

Trân trọng./.

Sincerely./.

Nơi nhận/Recipients:

Như trên/As above

Lưu VT/Save VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

LEGAL REPRESENTATIVE/ EMPLOYERS 

Họ và tên/Full Name:.......................................

Chức vụ/Position:.............................................

 

 

 

Ứng viên xác nhận/ Candidate confirm

Ký tên/ Sign

 

       Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung Thư mời nêu trên

       I agree to accept Letter Of Job Offer

        Ý kiến khác:……………………………

       Other opinion:...............................................

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ NHÂN VIÊN MỚI

NEW EMPLOYEE PROFILE

 

STT/ NO

Loại hồ sơ/Type of Profile

1.     

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

Curriculum vitae certified by local authorities

2.     

Chứng minh nhân dân – Photo – Công chứng

ID card - Copies - Notarial

3.     

Hộ khẩu – Photo – Công chứng

Household registration - Copies - Notarial

4.     

Giấy khai sinh (bản sao)

Birth certificate (Copies)

5.     

Bằng cấp, Bảng điểm – photo – công chứng

Degree, Transcript - Copies - Notarial

6.     

Quyết định nghỉ việc của Công ty trước (nếu có)

Decision to leave the company (if any)

7.     

Chứng nhận sức khỏe (từ bệnh viện cấp quận/huyện trở lên)

Health certification (from a district hospital or higher)

8.     

2 ảnh 3 x 4

2 photos, 3 x 4 size

9.     

Người phụ thuộc (nếu có):

Dependents (if any):

10.  

Giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng (nếu có)

Certificate of temporary residence, temporary absence (if any).

11.  

Sổ BHXH/Social insurance book:

Nếu có ghi số sổ/If there is a book number: ………………………………………………

Nếu không, điền vào tờ khai cấp sổ / If not, fill in the declaration form:

12.  

Giấy tờ khác (nếu có) / Other papers (if any):

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.