……./……../ 20....
……………… 20....

TÊN NGƯỜII LIÊN HỆ / CONTACT NAME
Địa chỉ: / Address

CHỦ ĐỀ: Lịch hẹn phỏng vấn và kiểm tra
SUBJECT:  Appointment for Employment Interview and Testing

Kính gửi: ………………………
Dear: ……………………………

Thay mặt Công ty ………….…………., chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc và vị trí ứng tuyển tại công ty chúng tôi.
On behalf of  [COMPANY], I want to thank you for your recent application for employment  with our firm.

Chúng tôi hận hạnh được thông báo buổi phỏng vấn của bạn được sắp xếp vào ngày ……..……..…… vào lúc …………….. với ông/bà [TÊN NGƯỜI PHỎNG VẤN], [CHỨC VỤ]. Địa điểm phỏng vấn tại: ……………………………………………….
It is my great pleasure to inform you that an interview has been scheduled for you on [DATE], at [TIME], with [CONTACT NAME], [POSITION]. The office is located at [LOCATION].

Vui lòng lưu ý, ngay sau buổi phỏng vấn của bạn sẽ có một bài kiểm tra khoảng 60 phút.  Nếu bạn không thể sắp xếp để tham gia buổi phỏng vấn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin bên dưới.
Please note that a test will be administered to you immediately following your interview, which will take approximately one hour. If you are unable to maintain this appointment or if you have any questions, please call me at the number indicated below.

Trân trọng

Sincerely

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.