TỔNG HỢP TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đây là bộ dữ liệu tổng hợp môn học xây dựng văn bản pháp luật dùng trong các trường đào tạo chuyên ngành luật, bao gồm lý thuyết, bài giảng, câu hỏi nhận định, bài tập tình huống ...

I.       VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT & PHÁP LỆNH

NGHỊ ĐỊNH

THÔNG TƯ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004  về Công tác văn thư.

 

Thông tư số 20/2010/TT- BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

(hết hiệu lực)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

(hết hiệu lưc)

Nghị định 91/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

(hết hiệu lực)

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2002

(hết hiệu lưc)

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

 

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

(hết hiệu lực)

 

 

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

(hết hiệu lực)

 

 

Nghị định 40/2010/NĐ-CP về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

(hết hiệu lực)

 

 

Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo

(hết hiệu lực)

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.   Nguyễn Hoàng Anh (2005), “Soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn”, Tạp chí ...., số 11,  tr. 21 – 24.

2.   Thái Thị Tuyết Dung (2011), Các nguyên tắc giải quyết xung đột trong văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 2.

3.   Trần Thị Thu Phương (2012), “Hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật”, số định kỳ, tháng 11 (248).

4.   Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 - ThS. Hoàng Ngọc Hải - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

5.   Bàn về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật - ThS. Bùi Thị Đào – Tạp chí Luật học 5/2004

6.   Chính phủ kiến tạo – từ góc nhìn ban hành văn bản quy phạm pháp luật - TS. Nguyễn Thị Minh Hà - Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội – 2018

III. ĐỀ THI

1.      Đề thi hết môn xây dựng văn bản pháp luật lớp Quốc tế 39

2.      Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Hình sự 39-2

3.      Tuyển tập trắc nghiệm môn Xây dựng văn bản pháp luật

4.      Trắc nghiệm có đáp án môn Xây dựng văn bản pháp luật

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC