Mẫu số: 60 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017   

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: ..........................

 

----------------

...................., ngày .......... tháng .......... năm.................

 

THÔNG BÁO

Về việc (1) ­.....................................................................................................

               

Kính gửi(2): - ....................................................................................................................................         

                                                ..........................................................................................................................................

                                                              - Ông/bà...................................................................................................................

                                                ..........................................................................................................................................

 

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo về việc(1) ............................................................................................................................................................đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

đã có hành vi: ..............................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

phạm vào Điều ....................... Bộ luật Hình sự, hiện đang bị(3) ...........................................................................

tại:........................................................................................................................................................................................................

Khi cần thiết liên hệ với Điều tra viên thụ lý vụ án..............................................................................

Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................................................................................      

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..............................................

- ..............................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

  

.........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ các trường hợp: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can để tạm giam hoặc tạm giữ, tạm giam bị can;

(2) Gia đình người bị giữ, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam; UBND xã/phường/thị trấn nơi người bị bắt, bị giữ, bị tạm giữ, tạm giam cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Trường hợp bắt người đang bị truy nã phải thông báo cho Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã;

(3) Giữ trong trường hợp khẩn cấp/tạm giữ/tạm giam.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.