[Logo Công ty]

Tên Khách Sạn:…………………………………………………….

Địa Chỉ:……………………………………………………………..

Liên hệ: ……………………………………………………………..

 

BẢNG KÊ KHÁCH NGHỈ TRONG NGÀY

Ngày:…………………………

PHÒNG

A202

A203

A204

A205

A206

A207

....

A218

TÊN KHÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ CẦN HỖ TRỢ

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN KHÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ CẦN HỖ TRỢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng trực:.............................................................................................................................................

Sáng : .............................................................................................................................................

Chiều: .............................................................................................................................................

Đêm : .............................................................................................................................................

Ghi chú: Bảng này được treo ở phòng trực buồng của từng tầng

Người lập bảng

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

Trưởng bộ phận phụ trách

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Họ và tên:…………………………………....

Chức vụ: …………………………………….

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.