CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v di lý vụ án [……..] “từ Toà án [……..] về Toà án [……..])

Kính gửi : - TOÀ ÁN NHÂN DÂN [……..]

Chúng tôi đứng tên dưới đây là:

CÔNG TY  [……..] (1)

Trụ sở                : ...................................................................................................................

Điện thoại         :.................................... Fax:.........................................................................        

Đại diện theo pháp luật : ...................... Chức vụ: ................................................................

Đại diện theo uỷ quyền :........................................................................................................

Ông                   :.................................... Sinh năm: ...............................................................

CMND số         : ................................... cấp ngày: ……….. tại ...........................................

Cư ngụ tại         : ...................................................................................................................

            Nay chúng tôi làm đơn này kính đề nghị với Quý toà một việc như sau:

            Vừa qua Công [……..](1) đã làm đơn khởi kiện [……..]  tại toà án nhân dân [……..].

            Ngày [……..]  Công ty [……..](1)  đã nộp tạm ứng án phí cho yêu cầu khởi kiện của mình theo biên lai số [……..], quyển số [……..]  của Thi hành án dân sự [……..] và hiện nay vụ án đã được thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhưng hiện nay chúng tôi được biết địa chỉ trụ sở chính của [……..] (2) là ở số [……..] còn địa chỉ tại số [……..] là địa chỉ nhà máy sản suất của [……..](2).

Vì vậy, để thuận tiện cho các bên trong quá trình giải quyết vụ án cũng như đảm bảo thẩm quyền xét xử của Toà án theo quy định của pháp luật, chúng tôi kính đề nghị Toà án  nhân dân [……..]  di lý vụ án về Toà án nhân dân [……..], để Toà án [……..] tiếp tục giải quyết cho đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(tham khảo)

(1)   Nguyên đơn

(2)   Bị đơn

Chúng tôi xin trân trọng  cảm ơn./.

 

[……..], ngày ….tháng …..năm ……

Kính đơn

 

                                                   

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.