CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAY ĐỔI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN [……]

 

Tôi tên: ………………………, sinh năm:........................................................................

CMND số : …………………. cấp ngày …………. tại ..................................................    

Hiện trú tại: ......................................................................................................................

Tôi xin trình bày sự  việc như sau:

Tham khảo

Trước kia tôi có làm giấy Ủy quyền cho ông/ bà […..1…..] thay mặt tôi tham gia vào quá trình giải quyết vụ án  [……..].

Nhưng do ông/ bà […..1…..] không có thời gian để tiếp tục tham gia trong vụ án này vì vậy tôi làm đơn này gửi đến Quý Toà để thông báo về việc thay đổi người uỷ quyền trong vụ án. ông/ bà [……2…...] là người sẽ thay mặt tôi để tham gia vào quá trình giải quyết vụ án cho đến khi vụ án này được xét xử xong.

Rất mong Quý toà tạo điều kiện cho ông/ bà[……2…...] thay mặt tôi tham gia trong quá trình giải quyết vụ án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.                         

 

Địa danh, ngày ……. tháng……. năm ….

 

.

Người làm đơn

 

                      

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.