CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v cho mời nhân chứng)

 

                        Kính gửi : TÒA PHÚC THẨM - TOÀ ÁN NHÂN DÂN [……..]

 

Tôi tên là: ………………………..Sinh năm:........................................................................

Thường trú tại: ......................................................................................................................

Là người đại diện theo uỷ quyền của [………….] là nguyên đơn trong vụ án [………….].

Nay tôi làm đơn này đề nghị với Quý toà một việc như sau:

Tham khảo

Năm [………….] nguyên  đơn có mua căn nhà [………….] sau đó để cho ông [………….] ở và cũng là nơi để chứa củi . Năm [………….] bà bị đơn không có nhà để ở nên đã đến xin nguyên đơn ở nhờ trong nhà [………….]. Sau đó ông [………….] chết thì bị đơn vẫn tiếp tục ở đây. Trong quá trình bị đơn ở trong căn nhà này, nguyên đơn luôn đưa tiền để bị đơn đóng thuế và mỗi lần nhà nước yêu cầu kê khai hay làm giấy tờ nguyên đơn luôn nói đã kê khai tên của nguyên đơnvà yêu cầu nguyên đơn ký vào một số giấy tờ.

Nay, nguyên đơn đang đề nghị Quý toà xác định căn nhà [………….] thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn.

Vụ án đã được Toà án thành phố [………….]  xét xử sơ thẩm, hiện nay Toà phúc thẩm toà án nhân dân [………….] đang giải quyết theo trình tự phúc thẩm, nên tôi đề nghị Quý toà cho mời hai nhân chứng có tên dưới đây vì họ là những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự thật rằng nguyên đơn chính là chủ sở hữu của căn nhà này từ trước đến nay:

 

1/ Bà: [………….]                     Sinh năm: [...] là [………….]

2/ Bà: [………….]                     Sinh năm: […] là[………….]

Cùng thường trú: [………….]

 

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa phúc thẩm toà án nhân dân [………….] xem xét chấp nhận yêu cầu này của tôi vì lời khai của những người này sẽ làm rõ những sự thật khách quan của vụ án.

Rất mong sự quan tâm xem xét của Quý Tòa.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

[………….], ngày …tháng…. năm ….           
Kính đơn

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.