CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

        Số:                                 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày  tháng  năm 20    , tại …………………..Tp.HCM hai bên gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):

Địa chỉ                       :

Điện thoại                  :

Tài khoản                  :

Mã số thuế                 :

Đại diện                     :                                                           Chức vụ:

Theo quyết định ủy quyền số…………………………………….

BÊN B (BÊN MUA):

Địa chỉ                       :

Điện thoại                  :

Tài khoản                  :

Mã số thuế                 :

Đại diện                     :                                                           Chức vụ:

Theo quyết định ủy quyền số…………………………………….

Hai bên cùng đồng ý ký kết hợp đồng mua bán này mà qua đó bên A bán cho bên B số lượng hàng hóa dưới đây phù hợp theo các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1 : MÔ TẢ HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ VÀ TRỊ GIÁ

STT

Tên hàng

Mã Hàng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Áo….

 

 

 

 

 

2

Quần…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế GTGT

 

Tổng cộng

 

Tổng trị giá hợp đồng:

Bằng số:

Bằng chữ:

            Giá trên bao gồm giá trị hàng hóa, thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành và chi phí vận chuyển đến địa điểm giao hàng của Bên B. Bên B không phải thanh toán bất kì chi phí phát sinh nào khác cho Bên A hoặc bất cứ Bên thứ Ba nào khác .

ĐIỀU 2 : MẪU MÃ, MÀU SẮC VÀ CHẤT LƯỢNG

Mẫu mã và màu sắc:  Mẫu mã sản phẩm đã được Bên A gửi thông báo chào hàng và đã được bên B xác nhận, việc xác nhận mẫu mã được lập thành biên bản và có xác nhận của người có thẩm quyền.

Chất lượng: Bên A đảm bảo sản phẩm giao còn nguyên mới chưa qua sử dụng, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nguyên phụ liệu của sản phẩm đúng như mẫu đã được bên B duyệt.

Đóng gói: Sản phẩm phải được đóng gói riêng biệt, và đóng trong các kiện hàng có số lượng…. sản phẩm. Bên B chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm không đảm bảo chất lượng do quá trình đóng gói, vận chuyển.

ĐIỀU 3 : THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

-        Bên A giao hàng một lần trong giờ làm việc cho Bên B vào ngày………., Bên A sẽ thông báo trước khoảng thời gian giao hàng và Bên B có trách nhiệm cử người tiếp nhận hàng.

-        Địa điểm giao hàng: Tại địa chỉ của bên B.

-        Hai bên lập biên bản gian nhận hàng hóa khi giao hàng.                         

ĐIỀU 04 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

-        Bên B thanh toán cho bên A bằng chuyển khoản vào tài khoản của bên B.

-        Bên B thanh toán …..% giá trị hợp đồng tương đương số tiền………….(bằng chữ:……..) sau 03 (ba) ngày sau khi ký hợp đồng.

-        Bên B thanh toán …..% giá trị còn lại của hợp đồng tương đương số tiền………….(bằng chữ:……..) trong vòng ……(….) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hàng và các chứng từ, hóa đơn GTGT.

ĐIỀU 05 : TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

Trách nhiệm của Bên A

-        Giao hàng kèm theo các chứng từ, hóa đơn GTGT và đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, qui cách, mẫu mã, màu sắc  theo yêu cầu đã thỏa thuận của hai bên

-        Giao hàng đúng hạn và giải quyết các khiếu nại của Bên B. Nếu đến hạn giao hàng mà Bên A không giao hàng/giao hàng thiếu/giao hàng không đúng chất lượng, mẫu mã thì phải tiếp tục hoàn thành việc giao hàng theo đúng quy định tại Điều 1 Hợp đồng này trong 05 (năm) ngày tiếp theo. Nếu quá 05 (năm) ngày mà Bên A vẫn không hoàn thành việc giao hàng theo Hợp đồng, Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên B thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A phải hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền của Bên B đã thanh toán sau khi khấu trừ đi giá trị số hàng Bên B đã đồng ý nhận và bồi thường cho Bên B thiệt hại xảy ra (nếu có).

-        Đối với hàng hóa hư hỏng, rách, bị lỗi về màu sắc, kích cỡ, không phù hợp với hợp đồng (bao gồm cả những hư hỏng được phát hiện trước và sau khi giao nhận hàng) thì bên A có trách nhiệm thay đổi hàng hóa phù hợp với những tiêu chuẩn, mẫu mã, chất lượng như hàng hóa đã thỏa thuận trong vòng 15 ngày làm việc. Nếu sau thời hạn này mà bên A không thực hiện nghĩa vụ đổi hàng thì sẽ chịu phạt gấp 2 lần giá trị hàng hóa không phù hợp bị hỏng, bị lỗi.

Trách nhiệm của Bên B

-        Thanh toán tiền hàng cho Bên A theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Trong trường hợp chậm thanh toán thì Bên B phải chịu lãi phạt chậm thanh toán tương đương 150% lãi suất cơ bản của NHNN trên số tiền chậm thanh toán

-        Kiểm nhận số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhận hàng. Nếu phát hiện hàng không đủ số lượng hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng, thì phải lập biên bản tại chỗ có chữ ký xác nhận của đại diện hai Bên; có quyền từ chối không nhận đối với số hàng không bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn; yêu cầu Bên A giao lại hàng thiếu, hàng không đúng chất lượng, tiêu chuẩn.

ĐIỀU 06 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-        Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng trên tinh thần hợp tác.

-        Trong quá trình thực hiện, nếu có gì phát sinh hai bên sẽ thông báo với nhau bằng văn bản.

-        Mọi tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ gặp nhau thỏa thuận giải quyết và được thể hiện bằng các phụ lục bổ sung kèm theo.

-        Trường hợp có những ý kiến không thể thống nhất giữa hai bên thì đưa ra tòa án TP. HCM giải quyết, quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng, chi phí Tòa An do bên thua kiện chịu.

-        Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, có xác nhận của hai Bên và là phần không tách rời của Hợp đồng này

-        Hợp đồng này thành lập 04 bản tại TP HCM có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi cả hai bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

 

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

                                                              

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.