TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

REGULATIONS OF USAGE THE CAR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

PHIẾU ĐIỀU XE

ORDER OF THE VEHICLE

                       

Loại xe/ Species:

 

Biển số/ License plate

 

Lái xe/ Name of driver

 

 

 

 

Họ tên người sử dụng xe/ Full name car users

 

Địa chỉ/ Address

 

Chức vụ/ Position

 

Điện thoại/ Tel

 

Nơi công tác/ Work place

 

Điểm đến/ Terminal

 

 

Tổng số km/ Total of kilometer:

 

Phí cầu đường/ Road tolls

 

 

Các yêu cầu khác/ Other requirements

 

 

 

 

Yêu cầu: Nhân viên lái xe phải vệ sinh sạch sẽ xe và kiểm tra kỹ thuật xe trước giờ khởi hành./.

Requirements: The driver must clean the vehicle and check the vehicle before departure.

 

Chuyển/Forward:

-          1 liên cho lái xe/ 1sheet for driver

-          1 liên quản lý xe giữ/ 1 sheet for vehicle management

Nhân viên văn thư/

Office agent

Duyệt/

Approval

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.