DANH BẢN           Họ tên(1): …………………………………………… Nam/nữ

Số……………………………….. Tên gọi khác:…………………………………………………..

Lập ngày………/….../.............  Sinh ngày ……/….../............. CMND(2):…………………...

Tại:……………………………..  Quê quán:……………………………………………………….

ĐP………………………………  Nơi trú:………………………………………………………...

TW……………………………..   ………………………………………………………………………..

Quốc tịch …………………… Dân tộc …………………  Nghề nghiệp …………………….

Họ tên cha:………………………………………. Mẹ:……………………………………………...

Bắt ngày ……/….../............. Đơn vị bắt:………………………………………………………..…

Trỏ trái

 

Trỏ phải

 
Lập về việc………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

C/T vân tay

 
 
 

               ………………………………………………….

                        (1): Viết chữ in hoa, đủ dấu; (2): Ghi số CMND, số CCCD hoặc số Hộ chiếu

 

 
 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.