LOGO

TÊN CÔNG TY

Địa chỉ/ Address:

 

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi:

           

            Thay mặt tập thể lãnh đạo trong Công ty cảm ơn Ông/Bà vì những đóng góp của Ông/Bà vì công ty trong thời gian qua, những cống hiến của Ông/Bà đã góp phần không nhỏ làm nên sự phát triển của Công ty ngày hôm nay.

Thông qua cuộc thi/bình chọn/đánh giá Ông/Bà đã đạt được thành tích.................................

Thay mặt Công ty và tập thể ban lãnh đạo xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến thành tích xuất sắc này của Ông/Bà. Giải thưởng (nếu có).

            Chúng tôi tin rằng phần thưởng trên là xứng đáng với những cống hiến và nỗ lực của Ông/Bà vì Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng./.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.