SỔ NHẬT KÝ 5S/ SỔ KIỂM TRA 5S

 

NGÀY

(1)

STT

(2)

NỘI DUNG KIỂM TRA (3)

 (Nội dung kt-Nơi được kt-Xác nhận của người được kt).

NGƯỜI KHẮC PHỤC-TG HOÀN THÀNH (4)

NGƯỜI THEO DÕI - NGÀY (5)

KẾT QỦA (6)

GHI CHÚ (7)

(Mục tiêu,..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU MẪU SỔ NHẬT KÝ 5S/ SỔ KIỂM TRA 5S

 

¤      Cột (1):

-          Ghi ngày tiến hành kiểm tra vệ sinh, kiểm tra kiến thức về 5S, ngày đánh giá chéo giữa các bộ phận, ngày tổ chức thi sáng tác thơ văn….

¤      Cột (2):

-          Ghi số thứ tự cho các nội dung đã kiểm tra, mỗi nội dung 1 số riêng, số tăng dần, đầu mỗi tháng bắt đầu lại số thứ tự là 1.

¤      Cột (3):

-          Ghi nội dung kiểm tra, người được kiểm tra hoặc vị trí chung nào đó của đơn vị, phải có chữ ký xác nhận của người được kiểm tra. Đối với những trường hợp “không đạt” thì ghi rõ nội dung không đạt, những trường hợp kiểm tra “đạt” thì chỉ cần nội dung kiểm tra.

-          Đối với những khu vực chung của phòng thì phải có chữ ký xác nhận của người chịu trách nhiệm khu vực đó.

-          Giữa nội dung - người được kiểm tra - xác nhận phải có dấu “-”.

-          Lưu ý, người đi kiểm tra này không nhất thiết phải là TĐV, TĐV có thể phân công cho một số người nào đó đi tiến hành kiểm tra.

¤      Cột 4:

-          Cột này phải do Trưởng đơn vị/ Tổ trưởng ghi.

-          TĐV/Tổ trưởng phân công người chịu trách nhiệm khắc phục và thời gian hoàn tất việc khắc phục, dấu “-” ngăn giữa.

-          Phải đảm bảo người chịu trách nhiệm khắc phục phải được biết.

-          Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤      Cột 5:

-          Cột này cũng phải do TĐV/Tổ trưởng ghi.

-          TĐV/Tổ trưởng phân công người giám sát, theo dõi, nhắc nhở nhân viên chịu trách nhiệm khắc phục cho đúng thời hạn. Đồng thời, ghi ngày đi kiểm tra việc khắc phục.

-          Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤      Cột (6):

-          Cột này do người đi kiểm tra/thư ký ghi.

-          Ghi liền trong lúc đi kiểm tra nếu kết quả kiểm tra là “Đạt”.

-          Lúc đó, không cần ghi các cột (4) và (5).

-          Ngược lại, nếu kết quả “không đạt” ngay lần đầu kiểm tra thì chưa ghi vào cột “kết quả” mà chỉ ghi tất cả các cột còn lại theo hướng dẫn trên. Sau thời hạn khắc phục, người có trách nhiệm theo dõi đi kiểm tra lại kết quả, nếu nội dung được khắc phục thì ghi “Đạt” vào cột kết quả, nếu vẫn chưa thực hiện thì ghi “Không đạt” . Sau đó, ghi lại nội dung vẫn chưa đạt vào dòng mới và tiếp tục phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, người theo dõi…

-          Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤      Cột (7):

-          Ghi mục tiêu tương ứng với nội dung kiểm tra, có bao nhiêu mục tiêu liên quan thì ghi hết.

-          Nên ghi mục tiêu để cuối tháng dễ tổng kết và dễ phát hiện những mục tiêu chưa được thực hiện.

-          Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

Ví dụ:

NGÀY

(1)

STT

(2)

NỘI DUNG KIỂM TRA (3)

 (Nội dung kt-Nơi được kt-Xác nhận của người được kt).

NGƯỜI KHẮC PHỤC-TG HOÀN THÀNH (4)

NGƯỜI THEO DÕI - NGÀY (5)

KẾT QỦA (6)

GHI CHÚ (7)

(Mục tiêu)

25/09/08

1

2

3

4

….

Hỏi chính sách 5S, mục tiêu 5S của đơn vị – Lan – Ký tên

Bàn làm việc chưa được sắp xếp gọn – Lan – Ký tên

Vệ sinh kho chưa sạch, chưa sắp xếp  – Nhung – Ký tên

Dây điện tại quầy bán hàng chưa gọn – TĐV/Tổ trưởng – Ký tên.

 

2. Lan – 30/09

3. Nhung – 30/09

4. A.Hùng – 27/09

 

2. Hồng – 03/10

3. Lan – 03/10

4. Như – 03/10

1. Đạt

2. Đạt

3. K

4. Đạt

1. (1)

2. (2)

3. (2), (7)

4. (2)

03/10/08

1

Chưa sắp xếp lại kho – Nhung – Ký tên

1. Nhung – 10/10

1. TĐV

 

1. (2), (7)

05/10/08

 

2

3

4

Tiến hành đánh giá chéo giữa các bộ phận trong đơn vị:

Các bìa HS chưa dán nhãn đồng bộ – Kế toán – Ký tên

Dữ liệu máy tính chưa lưu hợp lý – Kế toán – Ký tên

Sàn nhà vệ sinh dơ – Người trực ngày đó – Ký tên

 

1. Như, Nguyệt-10/10

2. Như, Nguyệt-10/10

3. Thư – 06/10

 

1. TĐV

2. TĐV

3. Tổ trưởng

 

 

 

1. (2)

2. (2)

3. (2), (7)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.