Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Câu 1. Khi xét xử ST, nếu đương sự vắng mặt, tòa án phải hoãn phiên tòa.

Sai/ vẫn có các trường hợp đương sự vắng mặt ,TA vẫn tiến hành XX ,theo điều 158 Luật tố tụng hành chính 2015.


Câu 2. Người khởi kiện bao giờ cũng là cá nhân cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi các quyết định HC, hành vi HC.

Sai/ có các trường hợp người khởi kiện, không hề bị xâm hại, vì họ chỉ là đại diện, Khoản 4, điều 54 LTTHC 2015.


Câu 3. Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng chỉ được Tòa chấp nhận ở giai đoạn xét xử ST.
S/ việc kế thừa ở bất kỳ giai đoạn nào , K6 DD LTTHC 2015

 

Câu 4. Khi được TA yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của vụ án, cá nhân, tổ chức được yêu cầu dù cung cấp hay không cũng phải trả lời TA bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đúng. Đây là nghĩa vụ. Đ10 LTTHC 2015.

 

Câu 5. Hội thẩm nhân dân là thành phần bắt buộc khi xét xử tất cả các vụ án HC.
Đúng/ HTND là thành viên HĐXX, không có HTND thì phiên toà phải hoãn, Đ 162, 232 LTTHC 2015.

 
Câu 6. Mọi vụ án HC đều phải qua hai cấp xét xử vì đây là nguyên tắc của TTHC.
Sai/ tuy là nguyên tắc, nhưng không có kháng cáo, kháng nghị hợp lệ thì không cần qua cấp xét xử phúc thẩm. Đ 11 LTTHC 2015


Câu 7. Khi có kháng cáo hoặc kháng nghị, TA bắt buộc phải mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

S/ còn tuỳ thuộc vào các điều kiện trong Đ11 LTTHC 2015.


Câu 8. TA có thể áp dụng pháp luật dân sự trong quá trình giải quyết vụ án HC.
Đúng/ trong một số trưòng hợp có thể dùng PL khác, thí dụ luật DS (bồi thường ngoài
HĐ), luật đất đai? (đền bù giải toả). Điều 7 LTTHC 2015.

 

Câu 9. Thời điểm xác định thời hiệu khởi kiện bắt đầu từ khi người khởi kiện nộp đơn kiện.
Sai/ thời điểm theo từng trường hợp cụ thể, K1 Đ 116 LTTHC 2015.

 

Câu 10. Một người có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều đương sự trong 1 vụ án.
Đúng/ theo K3 Đ 61 LTTHC 2015, miễn là quyền lợi không đối lập nhau.

 

Câu 11. TAND cấp Tỉnh không có quyền xét xử theo trình tự giám đốc thẩm và tái thẩm.
Đúng.  Điều 266 LTTHC 2015 quy định về thẩm quyền giám đốc thẩm chỉ có Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao và điều 286 LTTHC 2015 chỉ rõ thẩm quyền tái thẩm được thực hiện như Giám đốc thẩm.


Câu 12. TAND cấp Tỉnh phải thụ lý xét xử theo trình tự phúc thẩm trong trường hợp bảnán sơ thẩm của TAND cấp Huyện bị kháng cáo, kháng nghị.

Sai/ TA cấp trên trực tiếp xử lại VA ST của cấp dưới, nhưng phải tuân thủ các điều kiện
như Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực. Đ203 LTTHC 2015.


Câu 13. Trong vụ án HC người khởi kiện có thể không phải là đối tượng áp dụng QĐHC bị khiếu kiện.

Đúng/ Do người Khởi kiện bị ảnh hưởng quyền lợi dù không bị áp dụng QĐHC. Thí dụ:QĐ đặt
tên DN bị trùng lặp hoặc giấy phép xây dựng lấn không gian xung quanh. K2 Đ3 LTTHC 2015

 

Câu 14. Cán bộ công chức nhà nước bị xử lý kỷ luật có quyền khởi kiện tại tòa hành chính.
Sai/ chỉ CBCCNN bị kỷ luật buộc thôi việc, từ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống, mới có quyền KK tại Tòa hành chính, Đ 30 LTTHC 2015.


Câu 15. Chuẩn bị xét xử là giai đoạn chuẩn bị mở phiên tòa.

Đúng/ đây là phần quang trọng của TT giải quyết vụ án tại TA cấp sơ thẩm để chuẩn bị xét xử. Chương X: Thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử.

 

Câu 16. Nếu không đồng ý với bản án phúc thẩm, các bên có quyền kháng cáo để yêu cầu xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Sai. Phải trong thời hạn Quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực. K1 Đ 11 LTTHC 2015


Câu 17. Đối với mọi phiên tòa HC sơ thẩm thì phải có mặt đương sự.

Sai/ có thể vắng mặt theo các trường hợp tại điều 158 LTTHC 2015


Câu 18. TA phải đình chỉ vụ án nếu đương sự đã được triệu tập 3 lần đều không có mặt.
Sai/ chỉ đính chỉ khi người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Điểm đ khoản 1 điều 143 LTTHC 2015.


Câu 19. Các vụ án HC mà đối tượng áp dụng QĐHC là người chưa thành niên đều phải có luật sư tham gia.

Sai. Thông qua người đại diện theo PL hay TA cử, không bắt buộc là luật sư (người bảo vệ quyền , lợi ích của đương sự) Khoản 4 Điều 54 LTTHC 2015

 
Câu 20. Người nước ngoài không được là người đại diện tham gia trong vụ án HC.

Sai/ K2 Đ 60 LTTHC 2015 về người đại diện không giới hạn người nước ngoài


Câu 21. Quan hệ giữa các chủ thể trong TTHC là quan hệ bất bình đẳng.

Sai/ Ngoài quan hệ giữa TA và ng bị xét xử còn có quan hệ bình đẳng (giưã các cá nhân về quyền, nghĩa vụ trong quá trình giải quyết VAHC), Đ 17 LTTHC 2015


Câu 22. TAND cấp Tỉnh không chỉ giải quyết theo thủ tục ST những khiếu kiện về QĐHC, HVHC của các cơ quan nhà nước cấp Tỉnh trên cùng lãnh thổ.

Đúng/ cón có các trường hợp khác tại điều 32 LTTHC 2015


Câu 23. Xác minh, thu thập chứng cứ là nghĩa vụ mà Tòa án phải làm đối với bất cứ một vụ khiếu kiện HC nào.

Đúng. Khoản 3, Đ 38 LTTHC 2015 nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán


Câu 24. Việc cung cấp bản sao các QĐHC, QĐKLBTV, QĐ giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có) và các chứng cứ khác (nếu có) là nghĩa vụ của cả người khởi kiện lẫn người bị kiện.

Đúng/ đây là nghĩa vụ của đương sự , Đ 9 LTTHC 2015


Câu 25. Tại phiên tòa, Chánh án TAND có quyền quyết định việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm ND và thư ký tòa án.

Đúng. Điểm C Khoản 1 Điều 37 LTTHC 2015 về nhiệm vụ và quyền hạn của chánh án tòa án


Câu 26. Người nước ngoài không được tham gia TTHC với tư cách là luật sư.

Sai/ vẫn đc tham gia do DD61 không quy định rõ


Câu 27. Xét xử ST là thủ tục bắt buộc để giải quyết vụ án HC.

Đúng/ theo nguyên tắc thực hiện chế độ 2 cấp XX, Điều 11 LTTHC 2015


Câu 28. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được tiến hành ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết vụ án.

Đúng. K1 Đ 66, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong quá trình giải quyết tùy do quyết định của thẩm phán


Câu 29. Đối tượng XX của THC là mọi quyết định HC bị coi là trái pháp luật.

Sai/ không phải bất kì QĐHC cũng là đối tượng XX của toà HC.Thí dụ: các QĐ về điều động, về khen thưởng. Mặc khác khi QĐHC đc đưa ra XX có kết luận cuối cùng chưa hẳn là trái PL


Câu 30. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền lợi bị xâm hại bởi QĐHC, HVHC của cơ quan HC nhà nước đều là người khởi kiện.

Sai/ Người khởi kiện có thể chỉ là ng đại diện, Khoản 4, điều 54 LTTHC 2015.

 

30 câu nhận định theo Luật tố tụng hành chính năm 2015 - mới nhất

Tác giả Thế Giới Luật
Tạp chí
Năm xuất bản 2017
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ