Biểu mẫu số 01

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủDỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN...

(Dùng cho ngân sách tnh, thành phố trực thuộc trung ương - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mục tiêu giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn...

Tổng giai đoạn

Năm thnhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP

%

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ cấu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nông, lâm, ngư nghiệp

%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Công nghiệp, xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dịch vụ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T lệ so với GRDP

%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn ngân sách nhà nước

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn tín dụng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn doanh nghiệp và dân cư

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dân số

1.000 người

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Giải quyết việc làm mới

1.000 lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tỷ lệ hộ nghèo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tỷ lệ giảm hộ nghèo

%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

%

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 9 không chi tiết từng năm.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.