Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

……………….(1)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND, NGƯT

………………..(2)
-------

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ………………….

1. Họ và tên (3):

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nguyên quán:

4. Nơi công tác:

5. Chức vụ hiện tại (4):

6. Trình độ đào tạo (5):

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6):

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục:

9. Số năm trực tiếp giảng dạy:

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi:

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên:

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi:

13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7):

14. Sách, giáo trình, tài liệu (8):

15. Bài báo khoa học (9):

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh:

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng:

18. Tập thể lao động xuất sắc (10):

19. Thành tích nổi bật khác:

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp (11):


TM. BAN THƯ KÝ

………., ngày …. tháng …. năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đánh máy và chỉ tóm tắt thành tích của cá nhân trong 1 trang A4 theo tiêu chuẩn quy định cho mỗi đối tượng tại Nghị định này;

1. Tên cơ quan, đơn vị ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng;

2. Tên Hội đồng đề nghị;

3. Ghi rõ ông (bà) hoặc học hàm, học vị (nếu có), quân hàm đối với lực lượng vũ trang;

4. Ghi rõ chức vụ, đơn vị công tác (không viết tắt);

5. Ghi rõ trình độ đào tạo: Cao đẳng, đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ;

6. Đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND;

7. Ghi rõ số lượng, cấp nghiệm thu, năm nghiệm thu;

8. Ghi rõ chủ biên hay tham gia, cấp nghiệm thu;

9. Ghi số lượng bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

10. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu;

Ghi rõ tỷ lệ số phiếu và chia %

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.