Xin chào luật sư, tôi tên Công, tôi là chủ sở hữu của Công ty TNHH tại Long An và dự định tuyển một số lao động vào làm việc, vậy Công ty tôi có buộc phải công bố thông tin tuyển dụng khi có nhu cầu hay không, nếu phải công bố thì tôi sẽ làm như thế nào? Tôi xin cám ơn.

Trả lời:

Thân gửi Anh/Chị,

Liên quan đến nội dung câu hỏi của Anh/Chị, chúng tôi giải đáp như sau

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm, được ban hành ngày 16 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2014 (sau đây gọi là “Nghị định 03/2014/NĐ-CP”)​;

- Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 (sau đây gọi là “Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH”).

2. Ý kiến tư vấn:

Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

1. Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

b) Loại hợp đồng dự kiến giao kết;

c) Mức lương dự kiến;

d) Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.

4. Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

Các hình thức thông báo công khai thông tin tuyển dụng và thông báo công khai kết quả tuyển dụng được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH:

Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

1. Việc thông báo công khai quy định tại các Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Như vậy, với các quy định nêu trên, Công ty của Anh/Chị phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển dụng người lao động và thông báo công khai kết quả tuyển dụng lao động làm việc tại công ty. Một trong hai hình thức thông báo công khai mà Công ty có thể áp dụng lựa chọn gồm:

1) Niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi Công ty tuyển dụng lao động; hoặc
2) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh, truyền hình, internet,…)

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của Anh/Chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể.

TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.