QUY TRÌNH THỰC TẬP

Mã tài liệu: .............................. 

Ngày .... tháng .... năm .......

 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người biên soạn

Trưởng ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

  QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THỰC TẬP

I.  MỤC ĐÍCH

-  Lựa chọn, tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho Công ty;

-  Không tiến hành lựa chọn những đề tài của sinh viên phù hợp với mục tiêu của Công ty.

II.   PHẠM VI

Các trường hợp đề nghị giúp đỡ thực tập tại Công ty ngoài mục đích trên sẽ không được chấp nhận.

III.  ĐỊNH NGHĨA

Không có.

IV.  NỘI DUNG

1.  Xác định nhu cầu.

Nhu cầu thực tập của Công ty có thể phát sinh trong các trường hợp sau:

-  Công ty cần đội ngũ quản trị viên tập sự hoặc nhân viên được lựa chọn từ các sinh viên tiềm năng, do vậy bộ phận nhân sự đã tìm kiếm sinh viên vào thực tập tại Công ty;

-  Do các bộ phận hay Phòng nhân sự đề xuất hoặc sinh viên tự đề xuất nhưng với điều kiện đề tài của sinh viên phải có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động của Công ty;

-  Đối với trường hợp đề xuất xin thực tập, sinh viên phải mang giấy giới thiệu của trường và đề cương thực tập chuyển cho bộ phận muốn thực tập xác nhận, sau đó chuyển về Phòng nhân sự làm thủ tục.

2.  Phê duyệt

-  Đơn đề nghị bắt buộc phải có chữ ký của sinh viên và phải được Giám đốc nhân sự phê duyệt.

-  Sinh viên được thực tập có thể do sinh viên gửi Giấy đề nghị thực tập hoặc các đơn vị của Công ty đề xuất có giấy giới thiệu thực tập của trường học.

3. Ký biên bản thoả thuận

-  Tiếp nhận Giấy đề nghị thực tập và giấy giới thiệu của nhà trường.

-  Hướng dẫn sinh viên có nhu cầu thực tập hoàn thành các thủ tục cần thiết, hồ sơ thực tập gồm có:

    +   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

    +   Bản sao hộ khẩu, CMND (sao y), 02 ảnh 3x4;

    +   Đề cương thực tập (chi tiết).

-   Nhân viên tuyển dụng liên hệ và mang đề cương thực tập cho Trưởng bộ phận/Phòng ban khác xem có thể tiếp nhận thực tập sinh vào thực tập với đề tài thực tập này không. Nếu chấp nhận, nhân viên tuyển dụng sẽ làm tiếp thủ tục ở bước sau.

-   Hướng dẫn điền vào mẫu thực tập sinh, Bản cam kết thực tập và chuyển cho Trưởng bộ phận/Phòng ban tiếp nhận ký xác nhận vào mẫu thực tập sinh.

-   Giám đốc nhân sự ký duyệt đồng ý vào mẫu thực tập sinh và cho sinh viên vào thực tập tại Công ty.

4.  Chương trình thực tập

Chương trình thực tập phải được Quản lý bộ phận cho thực tập phê duyệt và chuyển về Phòng nhân sự theo dõi.

5. Giới thiệu

-  Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp giới thiệu sinh viên thực tập.

-  Buổi họp phải có sự hiện diện của tất cả các cán bộ tham gia hướng dẫn theo Chương trình thực tập.

6. Học quy định, quy chế

Nhân viên thực tập phải được học về toàn bộ nội quy, quy chế Công ty theo quy định đào tạo hội nhập, trừ những quy định liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

7. Kèm cặp hướng dẫn

- Trưởng bộ phận/Lãnh đạo đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập, bố trí người hướng dẫn thực tập sinh theo nội dung đề cương đã phác thảo ban đầu.

-  Lãnh đạo/Trưởng bộ phận tiếp nhận thực tập sinh và bố trí nhân viên hướng dẫn thực tập.

-  In và cấp thẻ tên cho thực tập sinh lúc ..... giờ cùng ngày.

-  Lưu hồ sơ thực tập vào file và cập nhật vào sổ theo dõi sinh viên thực tập tại Công ty.

8.  Đánh giá

-  Việc đánh giá kết quả thực tập bao gồm hai nội dung như sau:

     +   Đánh giá đề tài, luận văn: Là việc đánh giá kết quả đề tài so với mục tiêu đã đề ra.

     +   Đánh giá công việc chung: Là việc đánh giá toàn bộ hiệu quả hoạt động của thực tập sinh bao gồm: Kết quả công việc, thái độ, thực hiện nội quy, kiến thức, tố chất, sự hoà nhập,...

- Trưởng bộ phận/Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm xem xét lại nội dung hoặc ủy quyền cho nhân viên phụ trách hướng dẫn xem lại bài báo cáo hay luận văn tốt nghiệp. Trưởng bộ phận/Lãnh đạo đơn vị ghi nhận về quá trình thực tập của thực tập sinh và ký tên vào bài báo cáo thực tập hoặc luận văn tốt nghiệp.

-  Ngoài ra, Trưởng bộ phận ghi ý kiến đánh giá sinh viên tập sự theo mẫu và chuyển về Phòng nhân sự.

-  Nhân viên tuyển dụng tiếp nhận bài báo cáo thực tập hoặc luận văn tốt nghiệp (02 bản), trình Giám đốc nhân sự nhận xét, ký tên, sau đó trả lại cho thực tập sinh.

-  Thực tập sinh mang luận văn đến Phòng hành chính đóng dấu.

-  Thực tập sinh phải hoàn thành công việc trước khi kết thúc thực tập; bàn giao tài liệu, thẻ tên và tài sản mà Công ty đã cấp phát trong quá trình thực tập.

V.  BIỂU MẪU KÈM THEO:

1. Giấy đề nghị thực tập                                       

2. Quyết định tiếp nhận thực tập                           

3. Chương trình thực tập                                      

4.  Bản cam kết thực tập                                       

5. Phiếu đánh giá kết quả thực tập hàng tháng                   

6. Phiếu đánh giá kết quả đề tài thực tập  

7. Phiếu đánh giá kết quả thực tập                        

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.