Mẫu số 06-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........(1)

    Số......../....../QĐ-TCGĐ (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ............, ngày...... tháng ...... năm ......

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH(3)

 TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................................................

Căn cứ vào các điều 97, 102 103 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Luật Giám định pháp;

Căn cứ hồ vụ án dân sự thụ số …../……/ TLST-……ngày….tháng….năm

Về:(4)...............................................................................................................................

Xét(5).......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Đối với(6)..........................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trưng cầu(7)..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thực hiện giám định:(8).....................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Các tài liệu liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm:(9)..........................

..........................................................................................................................................

3. Thời hạn trả kết luận giám định:(10)................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận:     

- Đương sự;

- Tổ chức giám định pháp;

- Giám định viên;

- Lưu hồ vụ án.   

ThẨm phán

( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06-DS:        

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số: 02/2017/QĐ-TCGĐ).

(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thì sau hai chữgiám địnhtrong quyết định ghi thêm hai chữbổ sung” hoặc chữlại”.

(4) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.

(5) Tùy trường hợp cụ thể ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi tên, địa chỉ, cách đương sự của người đơn yêu cầu ghi ( dụ: Xét yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định của ông Nguyễn Văn A - nguyên đơn trong vụ án, trú tại 261 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Nội).

(6) Ghi đối tượng cần giám định ( dụ: đối với chữ của người bán trong hợp đồng mua bán tài sản hoặc đối với chữ viết trong bản di chúc do bị đơn giao nộp cho Toà án).

(7) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ, tên địa chỉ của người được trưng cầu giám định.

(8) Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định các yêu cầu cụ thể cần kết luận giám định.

(9) Ghi tên các tài liệu liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, hiệu (nếu ).

(10) Ghi thời hạn tổ chức giám định pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Toà án.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.