Mẫu số: 144

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ẢNH DẤU VẾT ĐƯỜNG VÂN

THU GIỮ Ở HIỆN TRƯỜNG

 

(Kèm theo Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày ........... tháng ............. năm.......................

của.......................................................................................................................................................................................... )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ẢNH DẤU VẾT ĐƯỜNG VÂN THU GIỮ Ở HIỆN TRƯỜNG

 

Vụ: .....................................................................................................................................................................................................  

Xảy ra ngày ........... tháng ......... năm................... tại.............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Dấu vết số(*): .............................................. Vị trí dấu vết để lại trên vật mang vết...............................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Phương pháp thu lượm..........................................................................................................................................................

Màu vân............................................... Khả năng thuộc ......................................................... ngón............................................

                                        Ảnh tỷ lệ 1:1                                  Ảnh tỷ lệ 3:1

       
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu vết số(*): .............................................. Vị trí dấu vết để lại trên vật mang vết...............................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Phương pháp thu lượm..........................................................................................................................................................

Màu vân............................................... Khả năng thuộc ......................................................... ngón ..........................................

                                   Ảnh tỷ lệ 1:1                                  Ảnh tỷ lệ 3:1

       
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 CÁN BỘ LẬP BẢN ẢNH

                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 
 
 

(*) Các ảnh dấu vết phải có thước tỷ lệ.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.