Mẫu số 37b

Bảng số liệu tổng hợp về giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực

Kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 26/12/2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Báo cáo số …/… ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

S giy phép, ngày cấp

Loại khoáng sản

Tên đơn vị được cấp phép

Vị trí khu vực khai thác

Diện tích khai thác (ha, km2)

Trữ lượng (tấn, m3)

Công sut khai thác (tấn, m3/năm)

Ghi chú

I

Giy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Báo cáo s …/… ngày... tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

Loại khoáng sản

S.lượng KS nguyên khai (tấn, m3)

Khi lượng KS đã X.khẩu (tấn, m3)

Tin cấp quyền KTKS (đồng)

Tin trúng Đ.giá quyền KTKS (đồng)

Tng doanh thu (đồng)

Thuế tài nguyên (đồng)

Thuế xuất khẩu KS (đồng)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)

Tin ký quỹ P.hồi môi trường (đồng)

Phí bảo vệ môi trường (đồng)

S lao động S.dụng (người)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.