Mẫu số: 50

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An
 

..........................................

..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................... ......,ngày .......... tháng ......... năm….........

   

 

            QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ (1)       

 

 

Tôi: ...............................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................       

Căn cứ Công văn số:........................................... ngày ........ tháng ......
.. năm ............... của ................................... ............................................................................... yêu
cầu truy nã: ............................................................................................................................... .....

Căn cứ các điều 36, 42, 236 và 290 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy nã đối với: .............................................................................................................................     

........................................................................................................................................................

Giới tính: .............................................................................................................................. ........

Tên gọi khác: ................................................................................................................................       

Sinh  ngày.............tháng...........năm..................tại:.....................................................................     

Quốc tịch:.....................................; Dân tộc:.........................................; Tôn giáo: .................       

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................       

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...............................................................................................       

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp: ......................................................      

Quê quán: .....................................................................................................................................       

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................       

Họ tên bố: ...............................................................................................................................

Họ tên mẹ: .................................................................................................................. ...........

Đặc điểm nhận dạng:

- Chiều cao..................................

- Màu da.....................................

- Tóc..............................................................................................................................................    

- Lông mày...............................................................................................................................

- Sống mũi...............................................................................................................................

- Dái tai....................................................................................................................................

- Mắt..............................................................................................................................................     

Đặc điểm khác: ............................................................................................................................       

Tội danh bị truy tố/xét xử(2): .......................................................................................................     
.................................................................... quy định tại Điều .............. Bộ luật Hình sự, trốn
ngày......... tháng ........  năm .................., chỗ ở trước khi trốn: ..................................................

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công
an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng
truy nã phải báo ngay cho............................................................................................................

Địa chỉ: ……................................................................................................................... ........

Điện thoại: ...............................................................................................................................  

Nơi nhận:

- VKS, Tòa án ..........................................................................................   

- Cục QLXNC, Phòng QLXNC...............................................................

- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm;

- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm..........................................................

- Cơ quan hồ sơ .......................................................................................

- Công an huyện (quận, thị xã, TP) ........................................................

- Công an xã (phường, thị trấn) ..............................................................

-Nơi gửi khác........................................................................................................... 

- Hồ sơ 02 bản.

 

(1) Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử vụ án hình sự;

(2) Trường hợp người bị truy nã phạm nhiều tội thì ghi đầy đủ các tội danh. 

Ghi chú: Quyết định truy nã được thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.