Thế giới luật - đây là bài viết TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG được sử dụng hướng dẫn trong việc học tập hoặc trong công việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
 

STT

 LOẠI VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

TÌNH TRẠNG

1 LUẬT Bộ luật lao động 2012 Còn hiệu lực
2 LUẬT Luật Việc làm 2013 Còn hiệu lực
3 LUẬT Luật dạy nghề hết hiệu lực
4 LUẬT Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Còn hiệu lực
5 LUẬT Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Còn hiệu lực
6 LUẬT Luật Bảo hiểm y tế 2008 Còn hiệu lực
7 LUẬT Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 2014 Còn hiệu lực
8 LUẬT Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 Còn hiệu lực
9 LUẬT Luật Công đoàn Còn hiệu lực
10 Nghị định Nghị định 41/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Còn hiệu lực
11 Nghị định Nghị định 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Còn hiệu lực
12 Nghị định Nghị định 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Còn hiệu lực
13 Nghị định Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Còn hiệu lực
14 Nghị định Nghị định 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương Còn hiệu lực
15 Nghị định Nghị định 55/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Còn hiệu lực
16 Nghị định Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Còn hiệu lực
17 Nghị định Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Còn hiệu lực
18 Nghị định Nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm. Còn hiệu lực
19 Nghị định Nghị định 03/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm Còn hiệu lực
20 Nghị định Nghị định 27/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình Còn hiệu lực
21 Nghị định Nghị định 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Còn hiệu lực
22 Nghị định Nghị định 53/2014/NĐ-CP Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động Còn hiệu lực
23 Nghị định Nghị định 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Còn hiệu lực
24 Nghị định Nghị định 75/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Còn hiệu lực
25 Nghị định Nghị định 119/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo Còn hiệu lực
26 Nghị định Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động Còn hiệu lực
27 Nghị định Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Còn hiệu lực
28 Nghị định Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Còn hiệu lực
29 Nghị định Nghị định 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Còn hiệu lực
30 Nghị định Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Còn hiệu lực
31 Nghị định Nghị định 11/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Còn hiệu lực
32 Thông tư Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển Còn hiệu lực
33 Thông tư Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Còn hiệu lực
34 Thông tư Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại Còn hiệu lực
35 Thông tư Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Còn hiệu lực
36 Thông tư Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Còn hiệu lực
37 Thông tư Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc Hết hiệu lực
38 Thông tư Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên Còn hiệu lực
39 Thông tư Thông tư 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe Còn hiệu lực
40 Thông tư Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp Còn hiệu lực
41 Thông tư Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp Còn hiệu lực
42 Quyết định Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Còn hiệu lực

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.