TÒA ÁN NHÂN DÂN

HUYỆN H

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quyết định số: 22/2017/QĐST – HNGĐ  

Ngày 03 tháng 7 năm 2017                           

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

- Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 16/2017/TLST- HNGĐ ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện H giữa:

+ Nguyên đơn: Bà Lý Thị Huyền T – sinh năm 1982

Trú tại: Thôn A – xã Đ - huyện H- tỉnh Lâm Đồng.

+ Bị đơn: Ông Phạm Quốc L – sinh năm 1980

Trú tại: Thôn A – xã Đ - huyện H- tỉnh Lâm Đồng.

- Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào các Điều 51, 55, 81, 82, 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình;

- Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày

23 tháng 6 năm 2017 về việc các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án về hôn nhân và gia đình.

XÉT THẤY

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 23 tháng 6 năm 2017 là hoàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Bà Lý Thị Huyền T và ông Phạm Quốc L.

2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

- Về quan hệ hôn nhân: Bà Lý Thị Huyền T và ông Phạm Quốc L thuận tình ly hôn;

- Về con chung: Ông Phạm Quốc L tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 03 con chung là Phạm Linh A – sinh ngày 02/10/2000; Phạm T – sinh ngày 20/10/2001 và Phạm Tuấn B– sinh ngày 18/12/2010 cho đến khi con chung đủ tuổi thành niên; Bà Lý Thị Huyền T không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Quyền đi lại thăm nom con, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục con; quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con; thay đổi mức cấp dưỡng được thực hiện theo quy định Luật hôn nhân gia đình.

- Về án phí: Áp dụng khoản 3,4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về “án phí, lệ phí Toà án”

Bà Lý Thị Huyền T tự nguyện nộp 150.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) tiền án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bà Trâm đã nộp là 300.000đồng (ba trăm ngàn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2015/0007765 ngày 05/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H – tỉnh Lâm Đồng. Bà Lý Thị Huyền T đã nộp đủ số tiền án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm. Bà Lý Thị Huyền T được trả lại 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí chênh lệch.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

Nơi nhận:

THẨM PHÁN

- Đương sự

(Đã ký)

- VKSND huyện H;

 

- UBND xã Đ;

 

- Lưu: hồ sơ.

Trịnh Văn Hùng

Tên bản án

Quyết định số: 22/2017/QĐST – HNGĐ Ngày 03 tháng 7 năm 2017 TAND huyện H tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

xin ly hôn và nuôi con chung