LOGO CÔNG TY

 

PHIẾU PHỎNG VẤN

Biểu mẫu

Lần ban hành:

Ngày hiệu lực:

          

HỌ TÊN ỨNG VIÊN:  ________________________________                          GIỚI TÍNH:             NỮ          NAM          

NGÀY THÁNG NĂM SINH:  ____________________________________      ĐIỆN THOẠI: ___________________________

 

TÊN QUAN HIỆN ĐANG LÀM VIỆC/HOẶC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẦN NHẤT (NẾU ): ____________________________________________________________________________________

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN :                ĐẠI HỌC           CAO ĐẲNG             TRUNG CẤP         KHÁC

VỊ TRÍ :  __________________________________________                            PHÒNG/BAN       : _________________________

VÒNG PHỎNG VẤN:                                   PHỎNG VẤN ĐỢT1                PHỎNG VẤN ĐỢT 2 (nếu )   

 

ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

 

1. Không đạt          2.  Cần xem xét thêm           3. Đạt           4. Trên mức yêu cầu              5. Xuất sắc

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT

1

2

3

4

5

Ngoại hình

 

 

 

 

 

 

Phong cách

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm làm việc

 

 

 

 

 

 

Nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

Vi tính

 

 

 

 

 

 

Khả năng ứng dụng nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

Khả năng giải quyết vấn đề

 

 

 

 

 

 

Khả năng học hỏi

 

 

 

 

 

 

Khả năng giám sát   lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

Khả năng đào tạohuấn luyện

 

 

 

 

 

 

Khả năng làm việc theo đội nhóm

 

 

 

 

 

 

Nhiệt tìnhChấp nhận trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

Tố chất nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

Tiềm năng phát triển

 

 

 

 

 

 

 

* ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ XUẤT:       CHẤP THUẬN                 BẢO LƯU, CHUYỂN VỊ TRÍ KHÁC                             TỪ CHỐI

 

GHI CHÚ:

 

          

             

NGƯỜI PHỎNG VẤN:                                                                                            NGÀY:

 

CHỨC VỤ:                                                                                                                TÊN:

 

KẾT LUẬN CỦA CẤP THẨM QUYỀN

 

 

 

 

 

                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.