CÔNG TY ...........

Số: ............

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

..............., ngày....... tháng ...... năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn thỏa thuận)

 

Kính gửi: ............................

 

Căn cứ vào Hợp đồng thử việc số ............... ngày ......./......./ .......... Theo đó, công ty mời anh/ chị vào thử việc tại công ty với vị trí là ............... Thời gian thử việc ......... ngày (đến ngày ............................)

Trên cơ sở quá trình làm việc vừa qua, công ty nhận thấy chị có nhiều điểm chưa phù hợp với tiêu chí và điều kiện tuyển dụng của công ty. 

Ngoài ra, về mặt ý thức kỷ luật, anh chị đã nhiều lần vi phạm kỷ luật lao động, quy chế của Công ty, được ghi nhận thông qua các văn bản kèm theo thông báo này (nếu có).

Do đó, công ty đánh giá việc tiếp tục kéo dài thời gian thử việc đối với anh chị là không cần thiết nữa.

Theo quy định tại khoản 2 điều 29 Bộ luật lao động năm 2012: “trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”; đồng thời với thiện chí sớm giải quyết để anh chị có thêm thời gian tìm công việc mới, nay công ty có văn bản này thông báo đến chị như sau:

·         Công ty quyết định đơn phương chấm dứt “Hợp đồng thử việc” đã ký ngày ............ giữa hai bên.

·         Thời gian chấm dứt chính thức: hết ngày ......................

Công ty đề nghị anh chị vui lòng liên hệ với Phòng kế toán để nhận tiền lương thử việc tính đến hết ngày .................. Đồng thời liên hệ với Phòng Hành chính – Nhân sự để làm thủ tục bàn giao công việc, thanh lý hợp đồng thử việc.

Công ty gửi lời cám ơn về sự hợp tác của anh chị trong thời gian qua và chân thành chúc anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sớm tìm được công việc phù hợp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Phòng HCNS, Phòng KT (lưu)

TM. CÔNG TY ....................
GIÁM ĐỐC

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.