Công văn đề nghị thanh toán được áp dụng trong trường hợp đối tác của các doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán khi nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn. Mục đích của công văn để nhắc nhở và là minh chứng cho những thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu đối tác thanh toán trong trường hợp cần thiết.
 
 

TÊN CÔNG TY 
Số:.............................
v/v: .............................
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................................., ngày ... tháng .... năm ..........

 
Kính gửi: Công ty .......................................................

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng.
Theo hợp đồng ................................ ngày ..................giữa Quý Công ty và công ty chúng tôi về việc ...............................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................., chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ ......................................................................................................................................... (vui lòng xem các chứng từ đính kèm). 
Tính đến thời điểm ..........................., tổng số tiền Quý Công ty có nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi là  ........................ VND (bằng chữ .............................. đồng Việt Nam).
Bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty thanh toán số tiền trên cho chúng tôi, vào tài khoản ngân hàng theo thông tin dưới đây: 
  • Chủ tài khoản: .............................................................
  • Số tài khoản: ................................................................
  • Ngân hàng: ..................................................................
  • Chi nhánh: ...................................................................
Rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của Quý Công ty.
Trân trọng cảm ơn.
                                                                                           ĐẠI DIỆN CÔNG TY ......................________________________________
Họ tên: ...........................................
Chức vụ: ........................................

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Công văn đề nghị thanh toán naỳ được áp dụng trong trường hợp đối tác của các doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán khi nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn. Mục đích của công văn để nhắc nhở và là minh chứng cho những thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu đối tác thanh toán trong trường hợp cần thiết.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.